Условия за ползване

При използване на тази уеб страница Вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на страницата. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, Вие не би трябвало да ползвате тази страница.
Авторът си запазва правото да променя тези Условия за ползване на страницата. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от уеб сайта за настъпили промени.

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на Калоян Сухоруков, с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните му права.

Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение.

Всички видео клипове в сайта са със запазени авторски права и употребата им за други медии без изричното писмено разрешение е забранено!

Използването на текстове и снимки от www.ksuhrukov.info за публикации в печатни издания е разрешено единствено при изрично посочване на източника „Kaloyan Suhorukov Website“, както и уведомяване по удобен начин на автора за изданието, в което ще се публикуват. За използване на текстове от раздел „Общество и право“ е необходимо предварително одобрение от страна на автора. За on-line изданията е задължително цитирането на „Kaloyan Suhorukov Website“, както и поставянето на хиперлинк към www.ksuhorukov.info.

Премахването на лого и/или други знаци, поставени върху изображенията без оглед целта, с която това се прави, е абсолютно забранено!

Авторът поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Той не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Всеки потребител публикуващ коментари в сайта, носи персонално отговорността, за това, което е написал. Според законодателството в България, се пази в архив всеки IP адрес, от които са направени публикации. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Авторът не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Последна актуализация на горните условия – 11.05.2015г.